Goh Ying Soon

ujian lisan 2

Dec. 8, 2011 No Comments Posted under: BMD501

20 %

a. perucapan awam (10%)

4 tajuk (pemeriksa pilih satu untuk pelajar)

1. basha

2. kan dianshi

3. huixiang

4. dujia

pilihan tajuk:
senarai kedatangan
1. A
2. B
3. C
4. D
5. A
6. B
7. C
8. D
dan seterusnya

cara permarkahan

1. isi kandungan – 4%

2. tatabahasa – 3%

3. sebutan – 2%

4. kelancaran – 1%

p/s:
1. mula daripada Z – A
pejabat: 11c5

2. sediakan skrip bertaip anda kepada pengajar anda
>80 ge ci dan <100 ge ci

3. esei

4. bukan dialog

b. soal-jawap berdasarkan perucapan awam yang disampaikan oleh pelajar

1. pengajar anda akan tanya anda 5 soalan berdasarkan perucapan awam anda;
2. 2% untuk setiap jawapan lengkap
3. 1.5% untuk jawapan ringkas

contoh tajuk – basha:
1. ni qu nali maicai?
2. ni zai basha zuo shenme?
3. ni he shui qu basha?
4. ni zai basha mai le shenme?
5. basha de shuiguo he shucai zenmeyang?

contoh tajuk – kan dianshi:
1. ni zai nali kaishi?
2. ni xihuan kan shenme dianshi jiemu?
3. wei shenme ni xihuan kan zhe ge dianshi jiemu?
4. ni ji dian kan dianshi?
5. ni xihuan kan nayi ge pindao de dianshi jiemu?

contoh tajuk – huixiang:
1. ni de laojia zai nali?
2. ni zenme huxiang?
3. ni shenme shihou huixiang?
4. ni huixiang duojiu?
5. ni huixiang de shihou zuo shenme?

contoh tajuk – dujia:
1. ni qu nali dujia?
2. ni shenme shihou qu dujia?
3. ni he shui qu dujia?
4. ni zenme qu dujia?
5. dujia de shihou, ni zuo shenme?

ulang – qing congfu

This entry was posted on Thursday, December 8th, 2011 at 12:36 am and is filed under BMD501. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.

Leave a Reply